Ďalšie Predchadzajúce Obsah

bftpd dokumentácia

Napísal Max-Wilhelm Bruker <brukie@gmx.net>


Táto dokumentácie je dokumentácia pre bftpd FTP server.

1. Inštrukcie

2. Inštalácia

3. Konfigurácia

4. FAQ

5. Autory

6. Konfiguračné voľby


Dalšie Predchadzajúce Obsah