Dalšie Predchadzajúe Obsah

5. Autori

5.1 Testovanie prenositeľnosti

5.2 Návrhy, zbierka bugov & príspevky kódu

5.3 Dokumentáčne príspevky

5.4 Iné


Dalšie Predchadzajúca Obsah