dalšie predchadzajúce obsah

2. Inštalácia

2.1 Preklad

Najskôr musíš vykonať nasledujúce príkazy (x.x.x nahraď číslom verzie tvojej inštalácie):

tar xzf bftpd-x.x.x.tar.gz
cd bftpd-x.x.x
./configure
make
make install
 
Poznámka: Ty musíš manuálne skopírovať bftpd.conf zo zdrojového priečinku do /etc, pokiaľ ty neaktualizuješ predchadzajúcu verziu. 'make install' neprepíše vašu existujúcu konfiguráciu.

Poznámka: Keď ty chceš použiť 'tar.gz on-the-fly' črtu bftpd, musíš ty zobrať zdrojový kód programu "pax" a rozbaliť do vnútra podpriečinku zdrojového priečinku bftpd. Potom, miesto "./configure", urob "./configure --enable-pax=pax-sourcedir --enable-libz". Taktiež musíš mať tiež knižnicu libz a jej hlavičkové súbory /usr/include/zlib.h.

2.2 Spúštanie servera

bftpd spústiš buď nezavísle alebo v inetd móde.

Pokiaľ chcete v inetd mode

Pridaj nasledovné do tvojho /etc/inetd.conf:

ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/bftpd bftpd
Výšli inetd HUP alebo reštartní tvoj systém. Tvoj FTP server by mal potom pracovať.

Ak chcete inetd mód s xinetd

Pridaj nasledovné do tvojho /etc/xinetd.conf:

service ftp
{
  disable = no
  socket_type       = stream
  wait          = no
  user          = root
  server         = /usr/sbin/bftpd
  log_on_success     += HOST PID
  log_on_failure     += HOST
  nice          = 10
}
(prispel JackRipper)

Ak chcete nezavislom móde:

Vykonaj v OS ako root príkaz

/usr/sbin/bftpd -d
na spústenie.


Dalšie Predchadzajúce Obsah