Dalej Wstecz Zawartość

2. Instalacja

2.1 Kompilacja

Na początku wykonaj następujące polecenia (zastępując x.x.x numerem wersji, którą instalujesz):

tar xzf bftpd-x.x.x.tar.gz
cd bftpd-x.x.x
./configure
make
make install
 
Zauważ, że musisz skopiować plik bftpd.conf z katalogu ze źródłami do /etc w przypadku aktualizacji wersji, ponieważ polecenie 'make install' nie nadpisuje pliku konfiguracyjnego.

Uwaga: Jeśli chcesz korzystać z możliwości 'tar.gz w locie', musisz ściągnąć kod źródłowy programu "pax" i rozpakować go do podkatalogu w źródłach bftpd. Następnie, zamiast pisać './configure' napisz "./configure --enable-pax=pax-sourcedir --enable-libz". Musisz mieć także bibliotekę libz wraz z plikiem nagłówkowym, /usr/include/zlib.h.

2.2 Uruchamianie serwera

bftpd działa w wersji samodzielnej lub z inetd.

Jeśli chcesz uruchamiać go z inetd

Dodaj następujące wpisy do pliku /etc/inetd.conf:

ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/bftpd bftpd
Potraktuj inetd HUPem lub zrestartuj serwer. bftpd powinien działać.

Jeśli bftpd ma działać z xinetd

Dodaj następujące wpisy do pliku /etc/xinetd.conf:

service ftp
{
  disable = no
  socket_type       = stream
  wait          = no
  user          = root
  server         = /usr/sbin/bftpd
  log_on_success     += DURATION USERID
  log_on_failure     += USERID
  nice          = 10
}
(przesłane przez JackRipper'a)

Jeśli bftpd ma działać jako demon:

Niech system operacyjny uruchamia komendę

/usr/sbin/bftpd -d
przy starcie.


Dalej Wstecz Zawartość